fbpx
+381 34 304403

+381 34 304404

ul. Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija
info@edops.com

emINF - Infrastruktura (osnovna sredstva)

U okviru kompletnog informacionog sistema EDOPS Document Office funkcioniše ukupno 13 modula koji su međusobno povezani i predstavljaju jednu celinu. Svaki modul obuhvata jedan deo poslovanja preduzeća, kao što je vođenje osnovnih sredstava tj. kompletne infrastrukture. Konkretno, modul emINF (infrastruktura) omogućava sledeće funkcije:

 1. Evidencija nabavke osnovnih sredstava (mašina, vozila, alata...)
 2. Praćenje kretanja osnovnog sredstva kroz preduzeće
 3. Evidencija o korišćenju osnovnog sredstva konkretnog zaposlenog
 4. Evidencija vremena rada (kada su u pitanju mašine)
 5. Evidencija troškova vezanih za osnovna sredstva
 6. Evidencija o stanju osnovnog sredstva 
 7. Obaveštenja o tekućim obavezama (npr. "uskoro ističe registracija vozila" ili "u narednom periodu treba obaviti tehnički pregled za konkretno vozilo")
 8. Obračun amortizacije i revalorizacije
 9. Otpis osnovnih sredstava
 10. Automatsko sastavljanje izveštaja u skladu sa Zakonskim propisima i popunjavanje unapred definisanih obrazaca

Kako bi mogli vodite preciznu evidenciju o svim nastalim promenama i događajima u vezi sa osnovnim sredstvima, modul emINF u sebi sadrži dodatne podmodule za svaku aktivnost pojedinačno. Podmoduli emINF modula su:

 

Šifarnik osnovnih sredstava

 

 • Svako sredstvo ima svoju sifru u evidenciji
 • Vrši se evidencija po mestu i lokaciji, objektu ili poslovnoj jedinici 
 • Evidencija datuma nabavke, kao i datuma pustanja u rad osnovnog sredstva
 • Evidentiranje po količinama i radnim jedinicama
 • Analitika osnovnog sredstva (grupna i pojedinačna)
 • Evidencija otpisane vrednosti (poreske i računovodstvene)

 

Nabavka osnovnog sredstva

 

 • Automatsko knjiženje na osnovu fakture
 • Automatsko generisanje naloga za nabavku

 

Evidencija amortizacije i revalorizacije

 

 • Celokupna poreska amortizacija sa pripadajućim obrascima
 • Grupna i pojedinačna amortizacija
 • Računovodstvena amortizacija
 • Revalorizacija po koeficijentima ili po vrednostima
 • Amortizacija na osnovu upotrebnog veka trajanja
 • Automatsko generisanje finansijskog naloga

 

Evidencija svih ulaganja u osnovna sredstva

 

 • Automatsko generisanje naloga na osnovu nabavne fakture
 • Automatska promena vrednosti osnovnog sredstva
 • Obračun amortizacije od trenutka ulaganja u osnovna sredstva

 

Praćenje korišćenja i kretanja osnovnog sredstva

 

 • Na osnovu zaduženja zaposlenog, pratimo kod koga se nalazi osnovno sredstvo
 • Evidencija tačnog vremena rada svake mašina po radnim jedinicama
 • Evidencija premeštaja i posuđivanja na osnovu reversa

 

Evidentiranje dodatnih podataka

 

 • Evidencija tehničkih podataka u svrhu osiguranja
 • Evidencija servisa i praćenje učinka rada osnovnog sredstva

 

Popis osnovnog sredstva

 

 • Popis se može raditi ručno ili uz pomoć bar kod čitača
 • Svako osnovno sredstvo ima svoj interni bar kod
 • Uz pomoć bar kod čitača, popis je automatizovan (podaci se salju u bazu podataka i automatski se obračunava razlika stvarnog i knjigovodstvenog stanja)

 

Izveštavanje o osnovnim sredstvima

 

 • Brza pretraga osnovnih sredstava po kategorijama ili ručno unetim parametrima
 • Kartica osnovnih sredstava
 • Spisak osnovnih sredstava po bilo kom parametru (po amortizacionim grupama, nazivu, statusu, lokaciji..)
 • Inventarne liste, popisne liste, rekapitulacije manjkova i viškova

Ovo je samo kratak opis funkcionalnosti  emINF modula i njegovih mogućnosti. Modul kao takav, uvek se može nadograditi u smislu dodavanja novih funkcionalnosti u cilju poboljšanja poslovanja preduzeća, kao i preciznije i tačnije evidencije i izveštaja.

logo-13.png
Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija

info@edops.com

+381 34 304404
+381 34 304403
© Copyright 2024 EDOPS Solutions. All Rights Reserved.

Search