fbpx
+381 34 304403

+381 34 304404

ul. Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija
info@edops.com
Previous Next

Ocenite svoje zaposlene u par minuta na osnovu preciznih informacija u realnom vremenu

Kada su u pitanju veliki sistemi gde imamo puno zaposlenih, jako je teško doći do prave informacije o kvalitetu i efektivnosti rada svakog od njih.

HR menadžeri (Human Resorse manager) ili Rukovodilac kadrovke službe uglavnom se oslanjaju na subjektivni osećaj ili na podatke koji su ograničeni. Čak i pored brojnih metoda ocenjivanja rada zaposlenih, kao što su:

 • Supervizija
 • Ocenjivanje od strane kolega
 • Ocenjivanje od strane podređenih
 • Ocenjivanje od strane klijenata
 • Popunjavanje raznih anketa 

 

Rukovodilac kadrovke službe i nakon utrošenog vremena svih učesnika na unosu podataka, dobija informacije koje predstavljanju samo podlogu za dalju analizu.

Savremeni način poslovanja teži ka potpunoj digitalizaciji i u skladu sa tom činjenicom, EDOPS Document Office omogućava praćenje ljudskih resursa. EDOPS Document Office može obraditi podatke koji su predmet merenja i unosa, a potom dati precizne informacije na osnovu kojih se može utvrditi kvalitet rada svakog zaposlenog i pravovremeno odlučiti o kritičnim tačkama. Dobijene informacije u programskom rešenju potkrepljene su radom zaposlenog u istom, a na osnovu automatkog beleženja tog rada u elektronskom obliku. Takav način procene kvaliteta je najobjektivniji.

 

Mogućnosti EDOPS-a

Softversko rešenje EDOPS Document Office koji to omogućava, pruža neke od sledećih informacija:

 

 1. Praćenje rada u realnom vremenu (šta je to na čemu zaposleni rade ovog trenutka)
 2. Praćenje rada bez obzira na trenutnu lokaciju (Podacima se pristupa uz uslov postojanja interneta)
 3. Provedeno vreme na odredjenom dokumentu ili projektu
 4. Sve izmene na podacima su vidljive i podložne analizi i sigurnosti.
 5. Na osnovu predhodnih podataka o vrstama i učestalosti izmena, može se na adekvatan način sugerisati zaposlenima u vidu dodatnih obuka u konkretnoj oblasti gde se izmene dešavaju.
 6. Softversko rešenje EDOPSHR štedi vreme koje je potrebno za uvid i analizu podataka pri donošenju odluke.
 7. Omogućava poredjenje različiti podataka, rezultata i učinaka
 8. Omogućava da se na osnovu zadatih parametara (datum od-do, poslovna jedinica, sektor i sl)  formiraju se izveštaji u tabelarnom ili grafičkom prikazu koji daju vizuelni pregled podataka i time olakšavaju donošenje odluka.

 

Prednosti programa

 

Postoje i brojne indirektne prednosti korišćenja softverkog rešenja EDOPS Document Office u procesu poslovanja. Neke od indirektnih prednosti mogu biti:

 

 • Vreme je novac” - Umesto vremena provedenog u traženju određenih dokumenata u papirnom obliku ili konkretne informacije na samom dokumentu, to vreme se može iskoristiti za razvoj i unapređenje konkretnog procesa ili modula u preduzeću

 

 • EDOPS Document Office nije statičan, već pruža konstantnu nadogradnju u zavisnosti od potreba sektora (rastom sektora, raste i potreba za dodatnim informacijama)

 

 • Smanjenje troškova štampe, skladištenje dokumenata, njihovo čuvanje, troškova telekomunikacionih usluga (komunikacija između zaposlenih se odvija uz pomoć aplikacije koja je jednostavna za korišćenje) i drugih “malih” troškova

 

 • Bezbednost podataka i dokumenata koji se nalaze na serveru omogućena je automatskim kopiranjem sistema na jednoj ili više kopija sa potvrdom uspešnosti kopiranja na e-mail. Eventualno, dodatna bezbednost može se ostvariti postavljenem farme servera i ovo je opravdano u slučaju velikih sistema koji ne mogu da trpe prekide u poslovanju i nedostupnost podataka od 1h ili 2h, pa se u slučaju prekida, poslovanje nastavlja neometano i to yajedno sa poslednjim unetim podatkom.

 

 • Mogućnost da se poslovanje podigne na viši nivo i omogući konstantan rast i razvoj

 

Iako sama reč digitalizacija procesa zvuči komplikovano, praksa dokazuje suprotno. Softverska rešenja (EDOPS) su vrlo jednostavna za korišćenje i prilagodjena su krajnjim korisnicima.

 

 Uz adekvatnu obuku zaposlenih i konstantnu tehničku podršku EDOPS tima, ova rešenja vrlo brzo postaju prirodno okruženje u poslovanju.

Pored modula za ljudske resurse, postoje i druga programska rešenja koja su realizivana u drugim oblastima (kao što su prodaja, nabavka, proizvodnja, magacinsko poslovanje, finasije, računovodstvo, upravljanje sistemom kvaliteta, ekologija, bezbednost na radu, elektronska pošta).

Princip rada kao i pristup rešavanju problema je sličan bez obzira na oblast rada, sa ciljem pravih informacija u pravom trenutku.

 

Zakažite besplatnu prezentaciju i analizu procesa i specifičnih potreba Vašeg preduzeća. Prijavom na mailing listuostvarujete posebne korisničke popuste.

 

 

 

logo-13.png
Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija

info@edops.com

+381 34 304404
+381 34 304403
© Copyright 2024 EDOPS Solutions. All Rights Reserved.

Search