fbpx
+381 34 304403

+381 34 304404

ul. Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija
info@edops.com

EDOPS Document Office

emPRO - Proizvodnja modul

 emPRO modul služi za pračenje i upravljanje proizvodnjom. Obezbeđuje potrebne informacije za i iz poslovnog procesa, koje omogućavaju optimizaciju poslovnih aktivnosti od izdavanja proizvodnog naloga, do njegove realizacije.

Poseduje mogućnost da proizvodni proces učini efikasnijim i jednostavnijim, jer nudi rešenja za različite sisteme proizvodnje (masovna, serijska, pojedinačna, po porudžbini).

Svrha upravljanja procesom proizvodnje je koordinacija svih aktivnosti u cilju dobijanja proizvoda u skladu sa zahtevima specificiranim u tehničkoj dokumentaciji, u planiranom vremenu i sa planiranim troškovima.

Aktivnosti organizacijskih celina preduzeća pri upravljanju procesom proizvodnje obuhvataju:

 • Pripremu proizvodnje,
 • Realizaciju proizvodnje,
 • Skladištenje proizvoda

Ove aktivnisti propraćene su kroz sledeće funkcionalne celine modula:

 1. Planiranje proizvodnje
 2. Lansiranje radnog naloga za proizvodnju
 3. Praćenje realizacije radnog naloga
 4. Primopredaja finalnog proizvoda
 5. Obračun (zaključivanje) radnog naloga
 6. Analitički izveštji sprovedenih proizvodnih procesa

 

Planiranje proizvodnje

Proces planiranja proizvodnje vrši se najčešće kreiranjem Naloga za proizvodnju (Plana za prizvodnju) u kome se navode željeni proizvodi koje treba proizvesti u definisanom periodu. Na samom planu prikazani su potrebni resursi po skladištima i moguće je inicirati iz Emnab, putem dokumenta Zahtev za nabavku, što ima svrhu obezbeđivanje resursa za potrebe planirane proizvodnje. Nalog za proizvodnju moguće je kreirati i na osnovu Godišnjeg/mesečnog plana proizvodnje, Zahteva kupca (Porudžbebnice) ili Minimalnog stanja proizvoda u odgovarajućem skladištu.

Planiranje prizvodnje se vrši uvidom u prikaz već izdatih radnih naloga, odnosno slobodnih proizvodnih resursa. Omogućeno je planiranje potreba za materijalom kao i zauzetosti kapaciteta.

 

Lasiranje radnog naloga

Radni nalog se lansira najčešće na osnovu Naloga za proizvodnju (Plana za proizvodnju). Moguće je lansirati i radni nalog direkno na osnovu Zahteva kupca (Porudžbenice), Ugovorenog poslaili stanja u magacinu gotove robe.

Sa lansiranjem radnog naloga generiše se proizvodna dokumentacija:

 • Radni nalog
 • Pogonski radni nalog (po mestu troška)
 • Prateći list (Propratnica)

Takođe, moguće je odštampati i svu tehničku dokumentaciju kreiranu u modulu emPRO Projektovanje i razvoj.

 • Radna uputstva
 • Opis tehnoloških operacija

Sam proces iziskuje obezbeđivanje i rezervaciju materijalnih resursa putem Trebovanja repromaterjala. Ako na radnom nalogu postoje materijali koje treba obezbediti iz više skladišta za različite proizvodne pogone (mesta troška) moguće je automatski kreirati sva potrebna trebovanja.

 

Praćenje realizacije radnog naloga

Prate se sledeći parametri:

 1. stepen realizacije radnog naloga
 2. dostupnost repomaterijala
 3. neusaglašenost u proizvodnom procesu
 4. vremenska dinamika (termin plan)

 

U zavisnosti od samog tipa radnog naloga i proizvodnog procesa omogućeno je praćenje stepena gotovosti radnog naloga putem:

 • realizovanih operacija na pratećem listu
 • realizovanih faza izrede po pogonima (mestima troška)
 • realizovane količine

Koji model praćenja će biti korišćen zavisi pre svega od vrste proizvodnog procesa.

Sam proces praćenja podrazumeva unos povratnih informacija na generisanim dokumentima pri laniranju. Pre svega potvrda o realizaciji operacije, ko je ralizovao operaciju i u kom vremenu.

 

Primopredaja finalnog proizvoda

emPRO modul obezbeđuje praćenje sledljivosti. Proizveden proizvod neophodno je na adekvatan naičin jednoznačno evidentirati i krerati njegov karton. Oznaka može biti putem kreiranog serijskog broja ili broja šarže. Sam serijski broj je moguće oštampati i kao BARCOD nalapenicu i postaviti na proizvod. Karton proizvoda treba da sadrži evidentirane repromaterjale i poluproizvode, njihove šarže ili serijske brojeve, učesnike u procesu proizvodnje na ključnim operacijama. Ovako identifikovan proizvod se putem Interne prijemnice (Predajnice) predaje magacinu gotovih proizvoda.

 

Obračun radnog naloga

Obračun radnog naloga vrši se po više paarmetara:

 • troškovi utrošenog materijala
 • troškovi utrošene radne snage
 • troškovi angažovanja mašina i alata (amortizacija)
 • dodatni režiski troškovi.

U zavisnosti od knjigovodstvenog softvera vrši se priprema podataka i njihova distribucija.

emPRO modul omogućava:

 • detaljno planiranje proizvodnog procesa
 • jednostavno terminranje realizacije radnog naloga
 • obezbeđivanje neophodnih materjalnih resursa
 • generisanje i distribuiranje proizvodne dokumentacije
 • ubrzavanje proizvodnog procesa
 • praćenje sledljivosti materijala
 • količinsko smanjenje otpada
 • uštedu rada i vremena na evideniranju i procesiranju proizvodnje
 • preciznu kalkulaciju proizvodne cene
 • kontrolu troškova (pregled utrošenog repromaterijala i radnog vremena)

 

Dobit od uvedenog emPRO modula:

 • poboljšan kvaltet proizvoda
 • povećana tačnost rokova isporuke
 • povišena fleksibilnost proizvodnje
 • efikasno mikro i makro planiranje
 • snižavanje prouzvodne cene
 • smanjenje neophodnih zaliha

 

 

 

logo-13.png
Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija

info@edops.com

+381 34 304404
+381 34 304403
© Copyright 2024 EDOPS Solutions. All Rights Reserved.

Search