fbpx
+381 34 304403

+381 34 304404

ul. Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija
info@edops.com

Masovno fakturisanje

Masovno fakturisanje

Programsko rešenje za masovno fakturisanje je jedan mali deo velikog informacionog sistema EDOPS Document Office, koji zaokružuje celokupno poslovanje preduzeća. On se može koristiti u okviru sistema ili potpuno samostalno, ukoliko korisnik ima potrebe samo za rešavanjem problema fakturisanja.

Kada preduzeće (u ovom slučaju uzećemo za primer advokatsku kancelariju) pruža razne vrste usluga ili proizvoda čija cena zavisi od više parametara i gde se podaci potrebni za izradu fakture nalaze na više dokumenata, a ako uzmemo u obzir i to da kompanija ima i po nekoliko desetina ili stotine kupaca takvih usluga ili proizvoda, fakturisanje u ovom slučaju definitivno oduzima previse vremena.

EDOPS tim je osmislio programsko rešenje koje u velikoj meri olakšava i ubrzava process izrade faktura.

Poslovni program za izradu faktura

Program za izradu faktura osmišljen je tako da olakša i ubrza poslovanje svakog preduzeća. Prednosti i benefiti koji se ostvaruju korišćenjem programskog rešenja su ogromni. Trudićemo se da Vam u daljem tekstu na najbolji način i kroz praktične primere pojasnimo kako da iskoristite sve privilegije programa za fakturisanje. 

 

Primer Advokatske kancelarije

adv kanc

Konkretno, slučaj advokatske kancelarije, a koji se može primeniti i na druge delatnosti i preduzeća koja imaju sličan problem, izgleda ovako:

Obzirom da samo fakturisanje za određeni period podrazumeva prikupljanje podataka sa svakog predmeta pojedinačno kako bi došli do informacija da li se radi o krivičnom ili drugom postupku, da li je u pitanju žalba, izlazak na ročište ili neka druga radnja, koja je vrednost spora i brojne druge informacije, u okviru EDOPS Document Office-a razvijena je mogućnost masovnog fakturisanja.

 

 

Unošenjem dokumentacije i podataka u sistem, vrši se njihovo arhiviranje. Kada se u nekom trenutku želi izvršiti fakturisanje, na osnovu zadatih parametara, iz sistema se izvlače podaci koji su traženi i koji se automatski vezuju za advokatske tarife. Na osnovu tih podataka izrađuju se fakture za sve predmete koji su imali bar jednu radnju u tom periodu. Uz svaku fakturu automatski se izrađuje prilog sa svim stavkama (kao i taksama za svaku stavku posebno) po hronološkom redu, tako da nema potrebe za dodatnim pojašnjavanjem prilikom naplate istih. Takve fakture mogu se poslati na e-mail ili na pisarnicu, gde se dalje štampaju i šalju na fizičke adrese.

Slučaj advokatske kancelarije, kao što vidite, podrazumeva izuzetno komplikovan proces fakturisanja, s obzirom da se sve advokatske usluge, radnje u postupku prema predmetima i klijentima vezuju za posebne advokatke tarife. Naplata zavisi od apsolutne tačnosti svih stavki, pa je potrebno vršiti proveru svih faktura i po nekoliko puta, kako ne bi bilo problema prilokom naplate istih. Ovaj proces ume da potraje i po nekoliko dana i može podrazumevati angažovanje više ljudi kako bi se fakturisanje izvršilo bez grešaka i kako bi naplata bila brža. 

Više o svim pogodnostima korišćenja programa u advoktskoj kancelariji možete videti na specijalizovanom sajtu www.e-advokat.rs


 Primer Knjigovodstvene agencije

155601 OUESYG 129

 

Pored advokatskih kancelarija, problem masovnog fakturisanja za više klijenata u određenom vremenskom periodu imaju i druga preduzeća, kompanije i agencije poput knjigovodstvenih. Računovođe najbolje znaju da su knjigovodtveni programi (poput Infosys-a) odlični za vođenje knjigovodstva preduzeća, ali su sa druge strane nedovoljno kompletni. Svi podaci koji se unose u program za knjigovodstvo služe za knjiženje svih poslovnih procesa jednog preduzeća, ali se pri tom fakturisanje kao krajnji rezultat poslovanja svake knjigovodstvene agencije mora izvršiti ručno (ili putem Exel-a i Word-a, što je najčešći slučaj). Ovakav način fakturisanja samo otežava i usporava poslovanje. 


 

EDOPS Document Office ili knjigovodstveni program? Da li je neophodno menjati program koji sada koristite?

EDOPS Document Office je kompleksan program koji u sebi ima modul knjigovodstva i može se koristiti potpuno samostalno prilikom knjigovodstvene evidencije. Mađutim, brojna preduzeća ne žele da menjaju programe koje trenutno koriste, dok istovremeno žele više podataka i informacija i bolju preglednost poslovanja. EDOPS tim se potrudio da omogući svim korisnicima integraciju sa programima koje trenutno koriste i time je pružio šansu da celokupno poslovanje vode u jednom integrisanom sistemu. Pored fakturisanja koje se može izvršiti znatno brže (što praktično znači da proces izrade svih faktura za sve klijente po taksativno navedenim stavkama traje svega 1 minut), preglednost, pretraga i dostupnost podataka su samo dodatna prednost čime svaka knjigovodstvena agencija može dobiti na zančajnom povećanju efikasnosti i efektivnosti poslovanja.

Više o integraciji i svim njenim prednostima možete videti ovde.


 

Kako izgleda fakturisanje u programu

Pored primera koje smo predhodno naveli, možete videti kako izgleda rad u softveru. Napominjemo da se program uvek može modifikovati i prilagođavati konkretnom korisniku (mogu se dodavati nove funkcionalnosti, o čemu detaljnije možete videti ovde).

Korišćenjem poslovnog programa za fakturisaje, pored samog fakturisanja i nekih od dodatnih funkcionalnosti, korisnik dobija brojne indiretktne pogodnosti, kao što je:

1. Rad sa udaljene lokacije. Time manja preduzeća koja nemaju dovoljno prostornog kapaciteta mogu zaposliti više administrativnih radnika (npr. računovođa) koji će svoje poslove obavljati od kuće ili bilo koje druge lokacije. Uštede ovim načinom poslovanja su neminovne, dok je produktivnost zagarantovana. Kroz zadatke, događaje, aktivnosti, kao i dnevnih, nedeljnih, mesečnih ili izveštaja za određeni vremenski period (a koji se beleže u programu) prati se rad i učinak zaposlnih gde god da se nalaze.

2. Podaci su uvek dostupni i rad se obavlja u realnom vremenu. Pretraga dokumentacije i podataka je veoma laka i brza i obavlja se na osnovu zadatih parametara (kriterijuma).

 

Prednosti korišćenja programskog rešenja za masovno fakturisanje

1.    Značajna ušteda vremena izrade faktura

2.    Brza i laka pretraga i upravljanje dokumentacijom

3.    Uvek dostupna dokumentacija i podaci

4.    Poslovanje u realnom vremenu

5.    Mogućnost automatskog sastavljanja izveštaja

6.    Grafički prikaz rezutata pretrage/izveštaja

8.    Uvek dostupna tehnička podrška

 

Zašto Odabrati EDOPS?

  • Više od 15 godina iskustva
  • Program se može koristiti na bilo kom jeziku
  • Garancija kvaliteta
  • Obuka korisnika
  • Profesionalna tehnička podrška 24h
  • Mogućnost naknadne integracije sa drugim modulima

 

Zakažite besplatnu prezentaciju ovde. Na realnom primeru u Vašoj kompaniji pokazaćemo Vam kako program funkcioniše i kako može rešiti konkretne probleme sa kojima se Vaše preduzeće svakodnevno susreće. Vi odlučujete o profitu, zato donesite dobu odluku već danas.

logo-13.png
Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija

info@edops.com

+381 34 304404
+381 34 304403
© Copyright 2024 EDOPS Solutions. All Rights Reserved.

Search