fbpx
+381 34 304403

+381 34 304404

ul. Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija
info@edops.com

emMat - Magacinsko poslovanje

emMAT je jedan od modula u okviru kompleksnog informacionog sistema EDOPS Document Office-a koji se bavi magacinskim poslovanjem.

Kompanije koje imaju sopstveni magacin sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, neretko imaju problem da isprate sve poslovne procese, kao i dokumentaciju koja ih prati. Od rukovodilaca se zavhteva da donose odluke na osnovu činjeničnog stanja, gde se javlja dodatni problem nedovoljnih informacija koje umanjuju kvalitet konkretne odluka odluke. Kako bi se preduzeću omogučilo praćenje poslovanja do najsitnijih detalja, neophodno je programsko rešenje koje će dati uvid u sve poslovne procese i celokupnu dokumentaciju. 

emMAT je konstruisan da pruži sve potrebne podatke kako bi se poslovanje preduzeća unapredilo. emMAT programsko rešenje detaljno prati sve poslovne operacije tokom procesa i beleži njihov rad.

 
prijem u magacin   

Prijem i skladištenje robe u magacin

Prijem robe u magacin vrši se tako što se nalozi za prijem, putem programa, šalju licima odgovornim za prijem robe elektronskim putem. Kada se roba unese u magacin, automatski se generiše porudžbenica i time utvrđuje eventualna neusaglašenost. Ukoliko ima neusaglašenosti tj. ukoliko je stiglo više ili manje robe od one koja je poručena, tom robom se može upravljatu tako đto se ona vraća dobavljaču ili se može smestiti na određenoj poziciji u magacinu i kasnije pratiti njeno knjiženje.

 

magacin 2 

Stanje na zalihama

 

Programsko rešenje nam daje mogučnost da precizno pratimo stanje na zalihama i da uvek imamo tačan podatak u realnom vremenu. Uz pomoć bar kod tehnologije koja se koristi interno (samo za potrebe npr. jednog magacina i lakšeg snalaženja i upravljanja podacima), postoji dodatnapogodnost upravljanja svim sirovinama, ali i poluproizvodima i gotovim proizvodima u smislu bolje organizacije i iskorišćenosti istih.

 

 

 

 

magacin 3

 

Otpremanje robe

 

Obzirom da poslovni program omogućava dobru organizaciju robe po lokacijama, otpremanje robe vrši se brže jer se zna tačno gde se roba nalazi. Tačna lokacija robe se određu    pretragom u programu, koji automatski pruža sve podatke o robi.

 

 

 

 

 

 

magacin 5 

Upravljanje ostećenom robom

 

Sva roba koja je oštećena ili predstavlja višak iz proizvodnje ili porudžbine koja nije vraćena, a može se iskoristiti za dalju proizvodnju ili u neke druge svrhe, uglavnom se skladišti na različitim lokacijama u magacinu. To može dovesti do nedovoljne iskorišćenosti zaliha, a samim tim i do indirektnih gubitaka i smanjenja profita.

 

 

 

 

 

magacin 6 popis 1 

Popis robe

 

Popis robe je obavezan prema Zakonu i to bar jednom godišnje. Tada obično nastaje haos, ukoliko je skladište veliko i ima na hiljade artikla. Programsko rešenje, kao što je emMAT štedi na vremenu prilikom popisa. Praktično, lice vrši popis skenira bar kod konkretnog artikla i upisuje broj tog artikla. Ovi podaci se automatski šalju u bazu podataka i vrši se upoređivanje sa njihovim stanjem u bazi. Na taj način, popis postaje rutinska operacija i bez ometanja poslovanja, moguće je obavljati je češće.

 

 

 

 

magacin sirom sveta 

Međumagacinsko poslovanje

   

Međumagacinsko poslovanje podrazumeva poslovanje između više magacina jednog privrednog društva na različitim lokacijama i to na način da svi pristupaju istom sistemu sa istom bazom podataka. Modul emMAT, u okviru informacionog sistemaEDOPS Document Office-a, nmoguće je koristiti u više zemalja širom sveta na jezicima koji se u toj zelji koriste, odnosno moguće je prevesti program na bilo koji jezik. 

 

 

 

 

 Prednosti EDOPS-a i njegovog modula emMAT modula

  • Više od 15 godina iskustva
  • Profesionalna tehnička podrška 24h
  • Garancija kvaliteta
  • Višejezičnost modula, za poslovanje širom sveta
  • Mogućnost kasnijeg dodavanja i integracije sa drugim modulima

Da zakažete BESPLATNU prezentaciju programa, kliknite OVDE. Na realnom primeru u Vašem preduzeću pokazaćemo Vam kako program funkcioniše i kako se konkretni problemi mogu rešiti.

 

logo-13.png
Zorana Đinđića 3/2 Kragujevac, Srbija

info@edops.com

+381 34 304404
+381 34 304403
© Copyright 2024 EDOPS Solutions. All Rights Reserved.

Search